Inscenizacja zmartwychwstania przez dzieci, piosenki, wierszyki, szukanie zajączka w ogrodzie, wyjście z życzeniami do proboszcza