Ramowy rozkład dnia

  645-815  Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia poranne. Prace porządkowe w sali.
  815 – 830  Czynności higieniczne oraz  przygotowanie do śniadania.   Modlitwa    
  830– 900  Śniadanie. Modlitwa poranna.
  900- 1000  Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją podstawy wychowania przedszkolnego wybranych treści z programu wychowania, opieki i dydaktyki  „Edmundowe Przedszkole” oraz „Nowi Tropiciele”.  
  1000-1100   Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne, spacery, wycieczki  
  1100-1200   Czynności higieniczne w łazience oraz  przygotowanie do obiadu. Modlitwa „Anioł Pański”. Obiad  
  1200-1400  Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji
z literatury dziecięcej. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.  
  1400-1430      Podwieczorek.
      1430-1600    Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.