O nas

Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” umiejscowione jest w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kozielskiej 29. Prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Godziny pracy Ochronki od 6.45 do 16.00
Tel. kontaktowy: 796 360 474
E-mail: ochronkakedzierzyn@gmail

Do Ochronki przyjmowane są dzieci po ukończeniu 2,5 lat do 6 lat.
Tworzone są 3 grupy wiekowe dzieci o (zbliżonym wieku).
Grupy liczą od 12 do 18 dzieci.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę

pedagogiczną, która dba o swój rozwój zawodowy poprzez udział w różnych formach  doskonalenia zawodowego w poszukiwaniu ciągle nowych rozwiązań edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych.

Zapewniamy realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej rozporządzeniem MEN oraz realizację koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego