Zajęcia dodatkowe

W Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Ochronka” w Kędzierzynie – Koźlu prowadzone są nieodpłatne  dodatkowe zajęcia dla dzieci w ramach godzin pobytu dziecka w przedszkolu:

  • Nauka języka angielskiego
  • Indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne
  • Gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej
  • Katecheza
  • Kółko taneczne
  • Kółko teatralne
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wg potrzeb
  • Zajęcia indywidualne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- wg  potrzeb.