Różaniec w październiku.

Odmawiając codziennie dziesiątkę różańca, pamiętamy w modlitwie o naszych rodzinach i całym świecie.