Tydzień misyjny w ,,Ochronce”

W tygodniu misyjnym szczególnie pamiętaliśmy o Misjonarzach, pracujących w różnych krajach.