Wycieczka, oglądanie okolicznych ruchomych szopek.

Czas świąteczny sprzyjał zwiedzaniu szopek betlejemskich. Dotarliśmy na Górę Świętej Anny, Sławięcic oraz do Wysokiej. Ten radosny czas był dla nas bardzo ważny gdyż związany jest z naszą wiarą i tradycją.