Wiosenne prace w ogrodzie przedszkolnym.

Wiosenną porą nasi wychowankowie, zasiali nasionka z których wyrosną sadzonki warzywek.